გიორგი ჭანტურია

მართვისა და კომუნიკაციის საერთშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული აფილირებული პროფესორი, კანცლერი.

2018 წლიდან სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადოქტორო პროგრამაზე – ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით.

2005 წელს დაამთავრა კავკასიის ბიზნესის სკოლისა და ჯორჯიის უნივერსიტეტის რობინსონის ბიზნეს სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების ერთობრივი სამაგისტრო პროგრამა.

1987 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. აქვს მათემატიკოსის და მათემატიკის მასწავლებლის, მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი.

1997 წლიდან დღემდე აქვს სხვადასხვა ორგანიზაციაში მუშაობის მრავალხრივი გამოცდილება მაღალი რგოლის მენეჯერის პოზიციებზე.

1998 წლიდან გავლილი აქვს არაერთი ტრენინგი, როგორც საქართველოში, ასევე ევროპისა და ამერიკის წამყვან სასწავლო დაწესებულებებში (Europay Academy, NY University და ა.შ.).

გიორგი ჭანტურია ატარებს ტრენინგებს PR აკადემიაში პროექტების მართვის და ფინასების საკითხებზე.