15 სექტემბერი

პრინსტონის უნივერსიტეტსა და ალტერბრიჯს შორის თანამშრომლობა გრძელდება

პრინსტონის უნივერსიტეტმა ალტერბრიჯს ამერიკელ სოციოლოგთან, ეკონომისტთან და ურბანული განვითარების გამორჩეულ მკვლევართან სასკია სასენთან ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის, საჩუქრად გადმოსცა წიგნი „გლობალური ქალაქი. პრინსტონის უნივერსიტეტმა სასკია სასენის ერთ-ერთი პირველი წიგნი „გლობალური ქალაქი: ნიუ იორკი, ლონდონი, ტოკიო“ 1991 წელს გამოსცა. სწორედ ამ წიგნში შემოიღო სასკია სასენმა „გლობალური ქალაქის“ მცნება, რომელსაც დღეს უამრავი მეცნიერი იყენებს. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში, 2022 წელს დაგეგემილია “გლობალური ქალაქის” ქართული თარგმანის გამოცემა. მოგეხსენებათ, ალტერბრიჯმა სასკია სასენის პირველი ქართული თარგმანი წელს ზაფხულში გამოსცა (Expulsions …

08 სექტემბერი

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

სტრესის მართვის და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრსა და უნივერსიტეტ ალტერბრიჯს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

30 აგვისტო

პირველკურსელთა საყურადღებოდ

იწყება პირველკურსელთა რეგისტრაცია, რომელიც ტარდება 2 ეტაპად: ელექტრონული რეგისტრაცია მიმდინარეობს 1 სექტემბრიდან 6 სექტემბრის ჩათვლით. ამ ეტაპზე პირველკურსელი ელ-ფოსტაზე – info@alterbridge.edu.ge გზავნის შემდეგ დოკუმენტებს: პირადობის მოწმობა ან პასპორტი ელექტრონული სურათი …

12 აგვისტო

მასკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეხვედრა

12 აგვისტოს, მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ “ალტერბრიჯის” მასკომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეხვედრა გაიმართა. აქტივობა ჰიბრიდულ რეჟიმში ჩატარდა, კოვიდ-რეგულაციების სრული დაცვით. სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი …

02 აგვისტო

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეხვედრა

2 აგვისტოს, მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ “ალტერბრიჯის” ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეხვედრა გაიმართა. აქტივობა ჰიბრიდულ რეჟიმში ჩატარდა, კოვიდ-რეგულაციების სრული დაცვით. უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი განაგრძობს ფსიქოლოგიის …

29 ივლისი

უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი აცხადებს მობილობას

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის  შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“   აცხადებს მიღებას: ა)საზოგადოებასთან ურთიერთობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე. მობილობის მიზნებისთვის, ვაკანტური ადგილების რაოდენობა განისაზღვრება 50 (ორმოცდაათი) ადგილით. …

19 ივლისი

აკადემიურ თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ალტერბრიჯში“ მართვისა და კომუნიკაციის სკოლაში „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის და შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის წესდების შესაბამისად აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 19 ივლისს, ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგები ცნობილია. …

07 ივლისი

„ალტერბრიჯმა’’ გერმანულ სავაჭრო ცენტრსა და ვანტრანცს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა

„ალტერბრიჯმა’’ გერმანულ სავაჭრო ცენტრსა და ვანტრანცს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა.  მემორანდუმი მიზნად ისახავს საერთო პროექტების განხორციელებას, საბაკალავრო/სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის საინტერესო შესაძლებლობების შექმნასა. მხარეთა თანამშრომლობის ფარგლებში იგეგმება ახალგაზრდების დასაქმებისა და კარიერული წინსვლის ხელშეწმყობი ინიციატივები. აღსანიშნავია, რომ ალტერბრიჯის სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება გაიარონ სტაჟირება საერთაშორისო ორგანიზაციის, საქართველოს ფილიალში.