თემატიკა

ჟურნალში „თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები“ წარმოდგენილი იქნება შემდეგი დარგები:

  • სოციალური მეცნიერებები;
  • ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
  • განათლების მიმართულება;
  • ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება;
  • სამართალმცოდნეობის მიმართულება